VHUF

Væksthus for Ung Frivillighed 

I UNGESLIV arbejder vi med unge og deres innovationskraft. Det er en fast filosofi at skabe rammer, der giver unge frivillige mod og lyst til at være skabende og udviklende.

Udvikling i UNGESLIV

 

Innovationskraft

Innovationskraften er kun tilstede hvis rammerne for udvikling og ligeværd er tilstede. Derfor er det en vigtig del af UNGESLIV´s fokus for frivillighed.

Udvikling skaber liv og mere lyst til at “give til andre” og samtidig skaber det mere livskvalitet for giverne. Vores overbevisning er at vi sikre åbenhed og demokratiske processer ved netop at agere demokratisk og sikre processer, der understøtter åbenhed, involvering og udvikling.

 

Samarbejde

 

Hvordan gør vi i UNGESLIV?

Der er kort vej fra frivillighed til strategisk beslutningstagen. Vores organisation arbejder projektorienteret og opgaveorienteret.

Har man en god ide kan man få støtte og hjælp til udvikling hos UNGESLIV Projekt-Mentorer og få hjælp til at gå videre med ideen.

UNGESLIV inkluderer ofte ideer i foreningen med idemagerne, som ankerpersoner og med vejledning og støtte. Vi er opmærksomme på at bevare dine ideer og inkluderer ideerne så vidt muligt i foreningens tilbud.