4. Makromøde stress og stresshåndtering

Vi har afholdt makromøde om stress og stresshåndtering for unge. Det blev denne gang afholdt i Vestergade i Aarhus. Salen var fuldt booket og det var en god aften.

Aftenen var tilrettelagt så en af de unge i UNGESLIV, Sine Ågård Kristensen, der studerer psykomotorik og så stressbehandler Linda Callesen, Relationel traumeterapeut afholdt en foredragsaften med teori og praksis. Sine gav deltagerne øvelser der kunne skabe ro og kontakt indad og Linda gav et teoretisk overblik og indblik i reaktioner og stressniveauernes begrænsninger og udfordringer.

Der var desværre begrænsning på deltagerantallet så vi forventer at afholde endnu et arrangement om stress og stresshåndtering i juni se vores facebook og meld dig til for at få plads denne gang.

Like os så får du opdateringer når vi afholder arrangementer i fremtiden.

plakat_stresshåndteringSine Aagaard