Vigtige sider til dig

Af hensyn til at links hurtigt bliver alt for gamle, så er de udvalgte links ikke aktive – du skal bare kopiere linket op i din browser/ søgefelt så kommer du frem til siderne.

Psykiatri

Hjælp nu og her:

Psykiatrisk rådgivningstelefon region midt

tlf.: 7847 0470

Vagtlægen

tlf. 7011 3131

Psykisk sårbarhed – foreninger der måske kan hjælpe

www.en-af-os.dk  (Forening for unge med psykisk sygdom, information og cases)

www.psykiatrien.rm.dk/patient/psykinfo+midt

( Psykiatrisk informationscenter for region midt)

www.psykiatrifonden.dk   (Informationer om psykisk sygdom, og evt. hvad du kan gøre)

Steder hvor du kan få vejledning

www.frivilligcenteraarhus.dk/borger/social-vejviser (en vejviser til andre frivillig tilbud)

www.aarhusung.dk                            (et vejledningscenter for unge igennem Århus kommune)

www.dr.dk/p3/tvaers                        (Radioprogram)

www.sindslidende.dk/ungezonen   (Socialt værested for unge mellem 18-35 år med psykisk sårbarhed)

www.danskmisbrugsbehandling.dk (Alcohol misbrug og pårørende til misbrugere)

www.urk.dk                                         (Ungdommens rødekors)

www.lokk.dk/raadgivning/              (Landsorganisation for kvindekrisecenter)

www.bornungesorg.dk                      (Organisation for børn og unge i sorg –  ved alvorlig sygdom eller død)

www.lmsnyt.dk                                   (Landsforeningen for spiseforstyrelse og selvskade)

www.ensomung.dk/aarhus              (Chat mulighed på andre dage end hos UNGESLIV)

www.tuba.dk/chat                              (For børn og unge af misbrugere)

www.highfive.net                                (Hjælper unge på “kanten” til kontakt til arbejdsmarkedet)

www.netstof.dk/raadgivning            (Rådgivning om alcohol, hash og andre stoffer)

www.lgbt.dk                                          (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner)

Lov og Ret

www.foraeldreansvar.com              (Juridisk hjælp til forældre i evt. skilsmisse sager)

www.dinretshjaelp.dk                      ( Hjælp og juridisk rådgivning i alle forhold)

www.bornetelefonen.dk/raadgivning/Bisidder.aspx (bisidder til børn og unge – hjælp til at få hjælp)

www.ung-i-ankestyrelsen.dk          (For dig som er fyldt 12 år og har brug for at vide noget om din sag i   ankestyrelsen)

www.boernetinget.dk                       (Debatforum for nuværende og tidligere plejebørn)