Udgivelser

Evaluerings rapport om psykisk sårbare unge som var pårørende

for psykisk sårbare unge 15-23

år afsluttet 2011

Resume

Udviklingsprojektets formål var at undersøge hvordan vi kunne tilrettelægge nogle rammer for psykisk sårbare unge som er pårørende til psykisk syge i de nære relationer. Målet var at skabe psykisk robusthed og øget livskvalitet for de unge deltagere i projektet og for deres relationer. Samt fastholde de unge i uddannelse eller job. Udviklingsprojektet har haft forskellige processer. Der har været afholdt narrative gruppeforløb, bootcamps og individuelle forløb fordelt over hele året. Der har været stor tilslutning igennem hele forløbet med en gennemsnitlig mødeprocent på 70 -80%.

Narrative gruppeforløb blev afholdt en gang om måneden. Gruppeforløbene tog udgangspunkt i de unges behov for at tale om sine problemer med fokus på den oplevelse af at være ung pårørende til en psykisk syg.

Som udgangspunkt blev 16 skrevet op til deltagelse og 11 blev det endelige deltager antal for udviklingsforløbet. De 5 der ikke startede op er igennem opstartsfasen sluset ud i andre forløb og til læge, evt. pga. mistanke om egen psykisk sygdom eller er gået videre til uddannelse andre steder i landet. Hvis vores aldersbegrænsning havde ligget fra 23 til 29 år ville vi have haft mange flere deltagere til flere forløb idet vi fik mange henvendelser fra unge på videregående uddannelse.

Procesforløbet har taget udgangspunkt i den oprindelige model1 og gruppeforløbene har været en succes qua tidligere nævnt høje fremmøde. De individuelle sessioner viste sig at have en spredt effekt fordi de unge havde forskellige behov fordelt forskellig på året ifht. egen udvikling. Det har betydet at vi har haft få unge i mange samtaler og enkelte har slet ikke modtaget individuelle samtaler.

Der er 60 % af deltagerne der overvejer at indgå i frivilligt arbejde efterfølgende. De unge har igennem forløbet undersøgt hvilke værdier der er vigtige for dem som individer og som unge gruppe generelt set og der er kommet særlige ønsker frem omkring hvad man som ung sårbar har brug for når man går i folkeskole og hvad der er brug for når man flytter skole til videruddannelse eller job.

Projektet blev støttet af Indenrigs og Sundhedsministeriet.